f

Transparentní radnice

Transparentní radnice a podpora drobného podnikání

Melhemova web

Chceme-li mít transparentní radnici, musíme v první řadě razantně omezit prostor pro korupční jednání, a to tak, že veškeré dění a rozhodování na radnici bude tak průhledné, jasné, zřetelné a především kontrolovatelné, že nezanechá žádné pochybnosti o autentičnosti daného rozhodnutí. Prvním krokem k dosažení transparentní radnice je rozptýlení mraků a rozbití zdí, které kolem sebe obvykle budují vítězné subjekty voleb a vržení světla do dění na radnici, aby mohl každý občan nahlédnout do jednání, a rozhodování obce. K dosažení tohoto cíle budeme zejména prosazovat:

- jmenovité zveřejňování hlasování z jednání rady, aby každý radní byl morálně a hmotně zodpovědný za své rozhodnutí a právně postižitelný za případné způsobené škody městské části, protože zájem občana je naším hlavním cílem. Na základě těchto informací si občan bude moci vybrat svého zastupitele podle odvedené poctivé práce a nikoli podle počtu veřejných vystoupení,

- přijetí jednotných pravidel ke všem záměrům na pronájmy a prodeje nemovitého majetku, která budou obsahovat povinné zveřejňování kompletní dokumentace záměru a umožní přítomnost všech zúčastněných stran při otevírání nabídkových obálek, včetně kontroly zástupcem opozičních zastupitelů,

- větší prostor pro názory opozice, nejenom v místním radničním periodiku, abychom viděli i druhou stránku věci a slyšeli i jiný názor než dnes, téměř výhradně ten koaliční,

- zkvalitnění sortimentu spotřebitelských služeb. Pro dosažení tohoto cíle vytvoříme prostor pro podnikatelské aktivity drobných živnostníků, kterým nabídneme motivační programy pro rozvoj jejich podnikání v Řepích, a to jak těm současným, tak i začínajícím. Těmito programy ochráníme nejenom drobné živnostníky před zahraničními řetězci, ale především běžného občana, kterému poskytneme lepší, kvalitnější a různorodější služby.

I když je mlčeti zlato, já jsem se rozhodla mluvit, protože nechci, aby rozhodovaly politické tahanice, ale zdravý rozum.

Mgr. Martina Melhemová

template joomla by JoomSpirit