f

Staré Řepy

Odrka volebnho programu  Staré Řepy        

Ve volebním programu najdete pro staré Řepy:

Rekonstrukce chodníků

Připravíme a zrealizujeme program oprav a obnovy chodníků, v rámci opravy a výměny povrchů zajistíme také bezbariérovost (opravou či vybudováním nových nájezdů na chodníky pro vozíčkáře a dětské kočárky).

 

Bezpečné přechody

Navýšíme počet přechodů pro chodce na frekventovaných místech (např. na rohu ulic Na Moklině a Hofbauerova, kde je v blízkosti ZŠ Jana Wericha).

 

Navýšení počtu košů

V Řepích je nedostatek košů podél pěších komunikací a ty na psí exkrementy je často nevhodně suplují, neboť jsou zaplněny plastovými láhvemi a dalším odpadem, čímž ztrácí svoji primární funkci. Naším cílem je rozšířit počet košů na běžný odpad, zajistit častější vynášení košů na psí exkrementy a podle potřeby doplňovat jejich počet.

 

Kontejnery na objemný odpad

Zvýšíme frekvenci přistavování kontejnerů na objemný odpad a zajistíme místo pro přistavení i ve starých Řepích.

 

Doplnění programu pro oblast starých Řep

- Prosadíme umístění laviček v příjemných zákoutích staré zástavby.

- Vybudujeme dětské hřiště i v této části Řep, aby si i starořepské děti měly kde společně hrát.

- Urychlíme dokončení obnovy technické vybavenosti – rekonstrukce vodovodní a kanalizační sítě vč. komunikací na území starých Řep, etapa 0005 a 0007 Řepy východ II (ulice Hekova a Augustova).

- Rozšíříme vánoční výzdobu i pro oblast starých Řep. Přejeme si, aby v době vánočních svátků průjezd Žalanského ulicí navozoval sváteční atmosféru.

template joomla by JoomSpirit