f

Sportovní centrum

Sportovní hala pro Řepy, nebo pro ligu?

Příprava výstavby sportovní haly se táhne od roku 2007. Bylo utraceno již několik mil. Kč za různé studie, projekty a koordinátory, přesto se zdá být očekávaný výsledek v nedohlednu. Přitom na nové sportoviště čeká většina řepských sportovců, neboť jsou nuceni cestovat za vhodnými prostory téměř po celé Praze. Současná podoba projektu se odchýlila od původního zadání sportovního zařízení výhradně pro řepské občany a sportovce. K víceúčelové hale se přidala ještě tréninková hala, přitom sporty, které vystačí s menší hrací plochou (basket, volejbal atd.) mají v hale k dispozici tři plnohodnotné hrací plochy (hala se rozdělí mobilní zástěnou).

Již z rozpracovaného projektu je zřejmé, že bude problém dodržet investiční rámec 300 mil. Kč. Projektant šetří, kde se dá, a pokud nezasáhneme, bude to vidět na kvalitě stavby. Jsme pro výstavbu sportovního centra, ale je nutno projekt upravit pro potřeby Řep. Navrhujeme 03Navrhujeme vypustit tréninkovou halu a uvolněný prostor využít pro umístění bazénu, který je dnes projektován v samostatném objektu. Ušetříme tak nejen investiční náklady, ale také náklady provozní. Místo naprosto zbytečného náměstíčka mezi halami, což by byla jenom další vybetonovaná plocha v Řepích, můžeme vytvořit letní zázemí k plaveckému bazénu v podobě dětského brouzdaliště a louky pro slunění a hraní dětí, a tím zvýšit nejen využití krytého bazénu i v letních měsících, ale i ekonomiku celého areálu.

 

Poznámka závěrem

Občas slyším, že projekt sportovního centra je velkou investicí pro úzkou skupinu občanů Řep. Není to pravda. V Řepích organizovaně sportuje cca 1 500 občanů a dalších 2 000 příležitostně a to není málo. Sportovní centrum má ale i druhou funkci, možná ještě důležitější, ze které budou těžit všichni, i ti největší odpůrci aktivního pohybu a sportu. Sportovní centrum je důležitou součástí protidrogové a bezpečnostní politiky každého města či obce. Pokud dáme dětem, mládeži a dospělým kvalitní možnost trávení volného času, snížíme atraktivitu nežádoucích aktivit v podobě alkoholismu, toxikomanie, vandalismu a z toho všeho následně plynoucí kriminality. S kvalitním sportovním zázemím bude v Řepích bezpečněji, to je praxí ověřená skutečnost.

Mgr. Bořek Černovský

Sportovn hala small

template joomla by JoomSpirit