f

Čisté Řepy

Dvorakova Dana webČistota chodníků, trávníků a ulic je dalším důležitým bodem našeho programu. V Řepích je nedostatek košů podél pěších komunikací a ty na psí exkrementy je často nevhodně suplují, neboť jsou zaplněny plastovými láhvemi a dalším odpadem a ztrácí svoji primární funkci. Naším cílem je rozšířit počet košů na běžný odpad a zajistit častější vynášení košů na psí exkrementy a podle potřeby doplňovat jejich počet. Přestože je košů na psí exkrementy relativní dostatek, zůstává přetrvávajícím problémem čistota trávníků, a to zásluhou neukázněnosti některých chovatelů, kteří po svém pejskovi neuklízí. Posílíme proto plošné úklidy, a to zejména po zimě, kdy je tento nešvar nejvíce vidět, a budeme klást důraz na postihy neukázněných pejskařů. Abychom vytvořili co nejpříznivější podmínky pro ty ohleduplné pejskaře a motivovali ty méně ukázněné, přicházíme s návrhem na úpravu několika lokalit, které by se oplotily a vyhradily pro volné pobíhání psů. V takovém prostoru by se chovatel nemusel bát pejska pustit z vodítka. Došlo by tak k omezení volného pobíhání psů na veřejných prostranstvích, kde často dochází k obtěžování chodců volně pobíhajícími psi a nebezpečným situacím v případě kontaktu cizího psa a malých dětí.

Dana Dvořáková

template joomla by JoomSpirit