f

Bezpečné Řepy

Cernovsky webBezpečné Řepy

Cítíte se v Řepích bezpečně? Myslím si, že mnoho z vás na tuto otázku odpoví negativně. Pocit nespokojenosti s bezpečnostní situací v Řepích pramení z neřešeného problému se zástupy podivných individuí, potulujících se po Řepích od jednoho kontejneru na odpad k druhému. Také projít oblíbený bivak bezdomovců pod mostem u Billy vyžaduje od mnohých velkou dávku sebezapření. K tomu můžeme připočítat drogovou problematiku, vykrádání sklepních kójí a zaparkovaných aut, pomalované fasády nedávno opravených domů a další projevy vandalismu. Častá odpověď na postesknutí nad těmito nepořádky je, že oproti centru Prahy jsme oblastí se statisticky menším výskytem kriminality. Ano, na rozdíl od centra v Řepích nebují na veřejnosti nabídka prostituce a drog a další negativa, ale to, že jsou někde na tom hůř, přeci neznamená, že je v  Řepích vše v pořádku!

Bezdomovci-2 Bezdomovci-3

Bezdomovci-4 Bezdomovci-1

Přicházíme s řešením

Jsme připraveni bezpečnostní situaci v Řepích změnit k lepšímu. Prosadíme zvýšení počtu strážníků městské policie sloužících v Řepích. S tím úzce souvisí nejen zajištění nepřetržité služby na řepské služebně městské policie, ale také sledování a vyhodnocování záběrů z kamer městského kamerového systému. Průběžné sledování záběrů kamer městského kamerového systému považujeme za základ prevence bující pouliční kriminality. Dnes jsou bohužel většinou využívány až záznamy při objasňování spáchané trestné činnosti a to už je pozdě. Důsledným postihováním přestupků páchaných bezdomovci a osobami prohrabávajícími domovní odpad a nekompromisním uplatňováním zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zejména té části umožňující za opakované přestupky uložit trest zákazu pobytu, dosáhneme omezení pohybu pochybných existencí po Řepích, a tím snížíme s  jejich přítomností spojenou kriminalitu.

Mgr. Bořek Černovský

Problém zvaný Městská policie hl. města Prahy

Obecní zřízenci

Také jste o nich již slyšeli? Také vám o nich někdo povídal, že existují? Také jste je marně hledali? Ano, řeč je tady o strážnících městské policie v naší městské části. Všichni vědí, že jsou, ale nikdo je nevidí. Před našimi zraky jsou schovaní a ukrytí a spatřit je snad můžete jen na chvíli ráno, kdy stojí u přechodů a škol.

Číst dál: Problém zvaný Městská policie hl. města Prahy

template joomla by JoomSpirit